اطلاعیه چاپ

اطلاعیه پرداخت شهریه ترم تابستان95-94

1- هر گونه پرداخت شهریه بصورت اینترنتی می باشد و از مراجعه حضوری اکیدا خودداری گردد. و راهنمای پرداخت اینترنتی در سایت آموزشکده موجود می باشد.

2- تسویه کل بدهی ترم های قبل برای کلیه رشته ها قبل از انتخاب واحد                                                                                       

3- واریز اینترنتی بمبلغ 2000000 ریال قبل از انتخاب واحد، بصورت علی الحساب شهریه (ثابت - متغیر) برای دانشجویان رشته حسابداری                      

                      4- واریز اینترنتی بمبلغ 3000000 ریال قبل از انتخاب واحد، بصورت علی الحساب شهریه(ثابت -متغیر ) برای دانشجویان رشته ساختمان - نقشه کشی معماری - تربیت بدنی- کامپیوتر - الکترونیک - الکتروتکنیک - نقشه کشی عمومی - گرافیک - بهداشت و ... 

5- در ترم تابستان هیچگونه تخفیف طبق بخشنامه قابل اعمال نبوده و دانشجویان طبق بندهای فوق الذکر شهریه های خود را پرداخت خواهند نمود.                 

                6- اخذ برگه تائیدیه مالی برای تمام دانشجویان در ترم تابستان 95 ضروریست و در صورت عدم مراجعه به امور مالی عواقب هر گونه مشکلات آموزشی و مالی برعهده خود دانشجو می باشد.  

                                                                               با تشکر شورای مالی آموزشکده