دیدار نوروزی همکاران معاونت سما با هیئت رئیسه محترم واحد چاپ
photo_2016-04-05_11-26-44photo_2016-04-05_11-26-20