bashgah چاپ

از علاقه مندان برای ثبت نام در باشگاه پژوهشگران جوان که دارای شرایط جدول ذیل هستند.باکسب حداقل امتیاز 12 میتوانند عضو باشگاه شوند .آدرس :

 www.samabpj.ir

میتوانید جهت ثبت نام به دفتر باشگاه نزد خانم پورمحمدی مراجعه نمائید.

  bashgah