حضوردانشجویان و دانش آموزان مرکز آموزشی و فرهنگی سما مراغه در راهپیمایی 13 آبان چاپ
دانشجویان و دانش آموزان سمایی نشان دادند همچنان نسبت به آرمان های امام وانقلاب پایبند هستند

IMG_60411