بازدید دبیر شورای نظارت و هماهنگی استان چاپ
hasan_zade

بازدید چند ساعته دبیر شورای نظارت و هماهنگی سمای استان 

آذربایجان شرقی از سمای مراغه

به گزارش روابط عمومی مرکز سما مراغه،دبیر شورای نظارت و هماهنگی سمای استان آذربایجان شرقی بمنظور بررسی وضعیت مراکز آموزشی و فرهنگی سما مراغه بازدیدی را از واحدهای مذکور انجام دادند

دکتر حسن زاده دبیر شورای نظارت و هماهنگی استان و مهندس ایزدی معاون سمای مراغه با حضور در دفتر مدیران مدارس ،نشست صمیمی با کادر اداری و آموزشی مدارس برگزار کردند و افتخارات مدارس و دغدغه ها ومسائل مدارس را از زبان کارکنان سما جویا شدند.

دبیر شورای نظارت و هماهنگی استان با حضور در کلاس های درسی از نحوه تدریس معلمان بازدید و مشکلات دانش آموزان را بطور مستقیم از آن ها جویا شد و با بررسی مشکلات مدارس راه های رفع مشکلات را از اولویت های کاری خویش بر شمرد و اظهار کرد با برگزاری جلسات شورای سیاستگذاری می توان بسیاری از مشکلات و موانع را رفع کرد.

حسن زاده خطاب به مربیان و دانش آموزان سمایی،سه امر تلاش،صبر و توکل به خدا را توصیه و عامل موفقیتشان در دوران تحصیل و طول زندگی برشمرد.

مهندس ایزدی هم در این دیدار با تشکر از حضور دکتر حسن زاده و حمایت ایشان از سمای مراغه بیان کرد: با توجه به پتانسیل موجود در معاونت سمای مراغه می توان با پشتکار و تلاش موفقیت های بیشتری را کسب و موانع و مشکلات را رفع کرد.