اطلاعیه جهت پرداخت شهریه در ترم تابستان سالتحصیلی94-93 چاپ

اطلاعیه پرداخت شهریه ترم تابستان94-93

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند شرایط پرداخت شهریه ترم تابستان 94-93 بشرح ذیل بوده و رعایت همه بندها در ترم جاری برای کلیه دانشجویان الزامی است:

1- هرگونه پرداخت شهریه بصورت اینترنتی می باشد و از مراجعه حضوری اکیدا خودداری گردد. و راهنمای پرداخت اینترنتی در سایت آموزشکده موجود می باشد.

2- تسویه کل بدهی ترم های قبل برای کلیه رشته ها قبل از انتخاب واحد

3-واریز اینترنتی بمبلغ 2000000 ریال قبل از انتخاب واحد بصورت علی الحساب شهریه (ثابت - متغییر)برای دانشجویان رشته حسابداری

4-واریز اینترنتی بمبلغ 3000000 ریال قبل از انتخاب واحد بصورت علی الحساب شهریه (ثابت - متغییر) برای دانشجویان رشته ساختمان -نقشه کشی معماری- تربیت بدنی - کامپیوتر - الکترونیک - الکتروتکنیک- نقشه کشی عمومی

5- در ترم تابستان هیچگونه تخفیف قابل قبول نبوده و دانشجویان طبق بندهای فوق الذکر شهریه های خود را پرداخت خواهند نمود.

6- اخذ برگه تائیدیه مالی برای تمام دانشجویان در ترم تابستان 94-93 ضروریست و در صورت عدم مراجعه به امور مالی عواقب هرگونه مشکلات آموزشی و مالی بر عهده خود دانشجو می باشد.