اطلاعیه چاپ

imagesCAUP5NAI121212

دانشجوی عزیز/به اطلاع می رساند ‍‍‍پرداخت شهریه برای انتخاب واحد فقط از طریق درگاه اینترنتی سایت آموزشکده سما امکان پذیر خواهد بود.فلذا از مراجعه حضوری به امور مالی آموزشکده خودداری فرمائید.
روابط عمومی مرکز سما مراغه