اطلاعيه ثبت نام بدون آزمون چاپ

((اطلاعیه ثبت نام بدون آزمون))

آموزشکده فنی وحرفه ای سما مراغه برای نیمسال تحصیلی 91-90 به صورت بدون کنکوردر رشته های ذیل ثبت نام بعمل می آورد :

1-تربیت بدنی

2- ساخت وتولید (ماشین افزار)

3- ساخت وتولید (قالبسازی)

4- الکترونیک (الکترونیک عمومی )

5- الکتروتکنیک(برق صنعتی)

6-نقشه کشی معماری

7- نقشه کشی عمومی

8- ساختمان

9- حسابداری

10- معدن

شرایط ثبت نام :

1-    داشتن دیپلم هنرستنانی (فنی حرفه ای یا کارودانش ) مرتبط با رشته ای که داوطلب میخواهد در آموزشکده در آن رشته در مقطع کاردانی پیوسته به تحصیل یپردازد

2-    فقط در رشته تریبت بدنی داوطلبان با داشتن هرگونه دیپلم فنی میتوانند به تحصیل بپردازند

3-    برادران باید دارای کارت پایان خد مت بوده ویا اینکه از نظر مقررات نظام وظیفه عمومی مشمول نباشند

داوطلبان جهت اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفن 04212247344 تماس حاصل فرمایند