آدرس سایت دانشجو چاپ

اطلاعیه مهم

آدرس جدید سامانه آموزشی سیدا ( سایت دانشجو) به شرح ذیل می باشد.

2.186.228.132