اخبار مدارس سما چاپ
قبولی بیش از 90 درصدی دانش آموزان مقطع ابتدایی در مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی برگ زرین موفقیت دیگری از مدارس مرکز آموزشی فرهنگی سما واحد مراغه می باشد که جا دارد این موفقیت بزرگ را خدمت ریاست واحد ،معاون محترم سما و رئیس مرکز آموزشی فرهنگی سما ،مدیر دبستان ،معلمان و اولیای محترم این عزیزان گرانمایه تبریک وتهنیت عرض نمائیم