اخبار چاپ

سجاد محمددرخشی مسئول حوزه ریاست و روابط عمومی مرکز سما مراغه 

   derakhshi

  • آماده سازي مدارس براي بازگشايي و رنگ آميزي ديوارهاي مدارس جهت بانشاط نمودن مدارس
  • برگزاری اردوهای توجیهی
  • برگزاری سمینار حسابرسان مالی سازمان سما در مراغه
  • برگزاری همایش منطقه ای برق و کامپیوتر
  • انتشار اخبار و اطلاعیه های معاونت سما در جراید و روزنامه ها
  • برگزاری نشست خبری معاونت محترم سما
  • ارتباط تنگاتنگ با روابط عمومی سازمان سما و دانشگاه آزاد اسلامی
  • سرپرست روزنامه فرهیختگان و خبرگزاری آنا در استان آذربایجان شرقی
  • تهیه لوح تقدیر و گواهینامه های همایش
  • انتشار بروشورهای تبلیغاتی برای مناسبت های ملی و مذهبی