مدارک ثبت نام چاپ

مدارک لازم جهت ثبت نام :

  1. رسيد تائيديه تحصيلي از اداره پست
  2. اصل ديپلم هنرستاني (+2 برگ فتوکپي)
  3. اصل شناسنامه(+ 2 برگ فتوکپي از تمام صفحات )
  4. اصل کارت ملي (+2 برگ فتوکپي)
  5. 6 قطعه عکس 4*3 تمام رخ
  6. 2 عدد پوشه
  7. مدرکي که وضعيت خدمت برادران را مشخص کند
  8. واريز مبلغ 10000 ريال بابت حق بيمه دانشجويي
  9. واريز مبلغ 550000 ريال بابت هزينه آموزشي زبرجد
  10. در صورت عدم وجود اصل مدرک تحصيلي پايه تضمين مالي به مبلغ 5.000.000 ريال