دروس قرآن كريم و وصاياي امام (ره) چاپ

انتخاب دروس قرآن كريم و وصاياي امام در سقف مجاز واحدهاي درسي محاسبه نمي شود و دانشجو مي تواند علاوه بر دروس انتخابي خود (20 واحد ) آنها را نيز انتخاب نمايد .